Še en Igrivi Zlatorogec poln zabave je za nami

Kot vsak petek je tudi ta potekal Igrivi Zlatorogec, ki navdušuje vse najmlajše. Prijavite tudi vi svojega junaka na najboljšo zabavo v Laškem. Spodaj pa si preberite več o naši akciji.

BISTVO?

V predšolskem obdobju so posamezna področja otrokovega razvoja – telesno, gibalno, spoznavno, čustveno in socialno – tesno povezani. Otrokovo doživljanje in dojemanje sveta temelji na informacijah, ki izvirajo iz njegovega telesa, zaznavanja okolja, izkušenj, ki jih pridobi z gibalnimi dejavnostmi ter gibalno ustvarjalnostjo v različnih situacijah.

Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Hkrati daje gibanje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. Z gibanjem otrok raziskuje, spoznava in dojema svet okrog sebe. V gibalnih dejavnostih je telo izhodiščna točka za presojo položaja, smeri, razmerja do drugih; z gibanjem otrok razvija občutek za ritem in hitrost ter dojema prostor in čas.

Gibalni razvoj je v razvoju človekovih funkcij v ospredju predvsem v prvih letih življenja. Razvoj poteka od naravnih oblik gibanja do zelo celostnih in skladnostno zahtevnejših gibalno športnih dejavnosti v interakciji med zorenjem, učenjem in posameznikovo prostovoljno aktivnostjo. V predšolskem obdobju otrok pridobiva raznovrstne izkušnje, zlasti z igro.

Otrok z različnimi dejavnostmi v zaprtem prostoru in na prostem razvija gibalne sposobnosti, osvaja nekatere gibalne koncepte oz. sheme ter postopno spoznava in osvaja osnovne prvine različnih športnih zvrsti. Mnoge gibalne dejavnosti od otroka zahtevajo, da se zaveda drugih otrok in odraslih, da z njimi deli prostor in stvari, da sodeluje. Pri dejavnostih v paru ali skupini ima priložnost, da si skupaj z drugimi otroki prizadeva doseči cilj. V elementarnih gibalnih igrah spoznava smisel in pomen upoštevanja pravil, pomen sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti. Otrok je tudi ustvarjalen, ko išče svoje načine in poti za rešitev različnih gibalnih nalog, z lastno domišljijo odgovarja na nove izzive ter izraža svoja čustva in občutja

KOMU JE NAMENJENO?

Namenjen je predšolskim otrokom letniki 2010, 2011, 2012.

KDAJ?

Vsak petek v telovadnici podružnične šole Debro od 14.00 do 15.00

 

Nekaj fotografij z včerajšnje vadbe: